Ratlami Shev

Methi Gathiya

Lasuni Shev

Palak Shev

Barik Shev 0 no

Masala Shev

Dalmug Namkeen

Bhavnagar Gathiya Shev

Makhane Gathiya Shev

Bombay Farsan Tikha

Indoori Farsan

Khara Bundi

Tikha Bundi

Tikha Shev

Tikha Gathiya (Bhaji Shev)